VĂN BẢN KIẾN NGHỊ TỔNG CỤC HẢI QUAN VỀ ÁP MÃ TÍNH THUẾ NK HẠT GIỐNG RAU, DƯA,BÍ

VĂN BẢN KIẾN NGHỊ TỔNG CỤC HẢI QUAN VỀ ÁP MÃ TÍNH THUẾ NK HẠT GIỐNG RAU, DƯA,BÍ

HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI

GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

             Số: 14/2020/CV-VSTA

V/v Áp mã và tính thuế giống rau, dưa, bí cần thiết phải nhập khẩu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                        Hà nội, ngày 9 tháng 9 năm 2020 

Kính gửi:  Tổng Cục Hải Quan

 

Về việc áp mã để tính thuế đối với hạt giống cây trồng trong nước chưa sản xuất đủ cần thiết phải nhập khẩu được hướng chính sách ưu đãi miễn thuế theo quy định tại Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị định 134/NĐ-CP, Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT, công văn số 4481/BNN-TT.

Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam (Hiệp hội) đã có công văn số 03/2020/CV-VSTA ngày 19/5/2020 phản ảnh kiến nghị của các doanh nghiệp thành viên tới các Bộ ngành liên quan và đã nhận được hồi đáp của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 3864/TCHQ - TXNK ngày 11/6/2020, công văn 4849/TCHQ-TXNK ngày 2 tháng 7 năm 2020 và công văn 8314/TXNK-CST của Cục Thuế xuất nhập khẩu thuộc Tổng cục Hải quan.

Thực tế, cho đến nay, vướng mắc vẫn chưa được giải quyết triệt để, hạt giống rau, dưa, bí...vẫn bị một số Chi cục Hải quan áp mã và đánh thuế trái với quy định của pháp luật.

Chúng tôi xin gửi kèm Tổng cục Hải quan “Đơn kiến nghị” của Chi hội thương mại giống cây trồng Đông Nam bộ, thay mặt một số doanh nghiệp liên quan tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc áp mã cũng như tính thuế hạt giống rau nhập khẩu mà theo luật thuế thuộc diện mặt hàng ưu đãi, miễn thuế, các tờ khai khi thông quan với mức thuế 10 – 15%.

Việc tính thuế được các doanh nghiệp phản ánh chỉ có Hải quan khu vực I và các Chi cục Hải quan Sài gòn áp mức thuế này.    

Trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh, kinh tế suy giảm và nông nghiệp trở thành trụ cột; Để tạo điều kiện phát triển sản xuất, cung ứng đủ và kịp thời hạt giống phục vụ sản xuất đặc biệt là vụ đông tới ở các tỉnh phía Bắc, phục vụ sản xuất rau xuất khẩu ở các vùng trọng điểm trong cả nước. Hiệp hội thương mại giống cây trồng, thay mặt các doanh nghiệp thành viên, xin đề nghị Tổng cục Hải quan:

1. Thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ ngành liên quan khác phối hợp chỉnh sửa chú giải chi tiết danh mục mã HS hàng hóa xuất nhập khẩu và hàng hóa quản lý chuyên ngành, đảm bảo đồng bộ và đúng chuyên môn, hài hòa với các quy định quốc tế;

Chúng tôi thấy có sự hiểu chưa đúng về tên gọi cũng như phân loại hạt giống trong chú giải chi tiết này; Hạt giống (hoặc hạt làm giống để gieo trồng) và hạt thương phẩm hoàn toàn khác nhau, cũng không thể cứ hạt có dầu là gán vào nhóm hạt để ép dầu. Hiện phần lớn hạt giống phục vụ sản xuất nông nghiệp là hạt ưu thế lai F1 (dưa hấu, dưa chuột, khổ qua, bí xanh, bí đỏ, hướng dương, rau cải, cải làn, rau mùi...) nhiều loại là hạt có dầu, nhưng hạt giống sẽ có giá cao gấp hàng chục lần, là hạt ưu thế lai thì gấp vài chục lần, hạt giống cũng được xử lý thuốc do vậy không thể đồng nhất giữa hạt giống để trồng trọt và hạt thương phẩm để chế biến, ép dầu...(gửi kèm đơn kiến nghị của Chi hội Thương mại giống cây trồng Đông Nam Bộ)

2. Việc thực hiện chính sách ưu đãi miễn thuế với giống cây trồng trong nước chưa sản xuất đáp ứng yêu cầu của nông dân theo quy định của pháp luật hiện được áp dụng không đồng nhất ở các hệ thống hải quan và thông quan; Việc này tạo ra sự bức xúc, thiếu công bằng, minh bạch trong sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp vùng miền và Hải quan.

Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam kiến nghị Tổng cục Hải quan có văn bản chỉ đạo thống nhất đối với các Cục, Chi cục Hải quan chưa áp dụng thực hiện chính sách ưu đãi thuế với giống cây trồng nhập khẩu theo quy định tại thông tư 01/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch Đầu tư và công văn số 4481/BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. (Chúng tôi gửi kèm các tờ khai thông quan và mức thuế đã áp dụng của một số doanh nghiệp).

3. Một số năm trước đây khi mở tờ khai thông quan, doanh nghiệp khai mã theo văn bản hướng dẫn của Bộ chuyên ngành, hạt giống đã được thông quan và đã đưa ra thị trường phục vụ sản xuất của nông dân, công việc kinh doanh của doanh nghiệp đã quyết toán năm, đã nộp thuế doanh nghiệp theo quy định; Tuy nhiên, hiện một số chi cục hải quan (Hải quan Hải Phòng) yêu cầu doanh nghiệp hồi tố và thay đổi tờ khai hải quan, thay đổi mã HS của các tờ khai cũ từ 1209...sang 1207.. mới cho thông quan các lô hàng hạt giống nhập khẩu phục vụ sản xuất vụ đông năm 2020-2021. Điều này là bất khả thi và gây khó khăn cho doanh nghiệp. Hạt giống bị giữ lại cảng trong điều kiện bảo quản không đảm bảo sẽ mất sức nảy mầm và phải tiêu hủy nếu chất lượng và tỷ lệ nảy mầm không đáp ứng quy chuẩn Việt Nam, nếu vậy thiệt hại của doanh nghiệp rất lớn, thị trường sẽ thiếu nguồn cung hạt giống, khi mà giống rau, dưa bí các loại có chu kỳ sinh trưởng ngắn và mang lại hiệu quả cao hơn 3-4 lần cấy lúa.

Xin được kiến nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo và hướng dẫn các Cục, Chi cục Hải quan thực hiện việc thông quan trong trường hợp này.

Trên đây là một số vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp thuộc Hiệp hội thương mại giống cây trồng Việt Nam;

Kính mong lãnh đạo Tổng cục Hải quan quan tâm tháo gỡ, xin trân thành cảm ơn./.

 

Nơi gửi:

- Như trên

- Bộ Tài chính (để chỉ đạo)

- Chi hội giống CT ĐNB

-VPHH

T/M. HIỆP HỘI TM GCT VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trần Mạnh Báo 

 

 

Thư viện ảnh
HỘI VIÊN MỚI Luong nong Trang nong Phu Tho Ben Tre HỘI VIÊN MỚI HỘI VIÊN MỚI Trung uong Cong ty TNHH VTNN Hong Quang HỘI VIÊN MỚI Vinh Hoa BVTV SG Bac Lieu HỘI VIÊN MỚI Hai duong Dong nam Nam Thai Son Dong Nai HỘI VIÊN MỚI Son La Ha Nam Trung Nong Hung Yen Bac Giang HỘI VIÊN MỚI Quang ninh 13 Viet Nong Kien giang Bac Ninh Trung tam giong Nông nghiep Ca Mau Hue Nghe an VT Cuong Tan
» DÒNG MÁU LẠC HỒNG Chi hội MNPB
» Giới thiệu Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai
» Giới thiệu Công ty CP giống cây trồng Nha Hố
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P1
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P2
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P3
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội TM giống cây trồng Miền núi Phía Bắc 1
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Bài hát Mùa xuân trên TP HCM. Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Dòng máu Lạc Hồng, Công ty CP nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam
» Giao lưu văn nghê Chi hôị GCT Miên núi phía Băc. Doàn BăcNinh: Quan họ
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội Miền núi phía Bắc
» Kỹ thuật trồng lúa của Thai Lan
» Sản xuất giống lúa thuần vùng Duyên hải Nam Trung bộ
» Sản xuất gióng lúa
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê
  • Trực tuyến: 6
  • Lượt xem theo ngày: 156
  • Lượt truy cập: 1620674