TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG BÌNH ĐỊNH

ĐC : 520 Đường Hùng Vương – Phường Nhơn Phú
Quy Nhơn – Bình Định
ĐT: 056 3848101 – 3848201  Fax: (056) 3848101
Email:
ttgiongctbd@dng.vnn.vn

         Trung tâm giống cây trồng Bình Định được thành lập theo Quyết định số 120/2002/QĐ-UB ngày 24/9/2002 của UBND tỉnh Bình Định và Quyết định số: 129/QĐ-UBND, ngày 26/11/2006 của UBND tỉnh V/v chuyển phương thức, tổ chức hoạt động của Trung tâm giống cây trồng Bình Định. Trung tâm giống cây trồng là đơn vị sự nghiệp khoa học có thu, tự trang trải một phần kinh phí để hoạt động Trung tâm có chức năng hoạt động sự nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, khảo nghiệm, chọn tạo giống cây trồng và phối hợp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng; sản xuất kinh doanh, dịch vụ cung ứng giống cây trồng.

        * BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG

 
         Tổng số cán bộ : 20 người

- Bộ máy lãnh đạo của Trung tâm gồm có :

- Giám Đốc: Nguyễn Văn Lâm

ĐT: 0913475877 Email: vanlam59@gmail.com

- Phó Giám đốc : Cù Văn Bê

DĐ: 0914321636  Email: ttgctbdbe@gmail.com

- Các Phòng và bộ phận chuyên môn trực thuộc

- Phòng Hành chính – Tổng hợp

- Phòng Kỹ thuật – Kế hoạch.

- Phòng kiểm nghiệm

- Vườn thực nghiệm, sản xuất cây dài ngày

-  Các kho quầy trực thuộc Trung tâm

- Kho giống An Nhơn  - An Nhơn Bình Định : (ĐT: 3836622)

- Quầy giới thiệu và cung ứng giống Phước Hòa – Tuy Phước (ĐT: 6281577)

- Quầy giới thiệu và cung ứng giống Phù Cát   – Phù Cát      (ĐT: 3750932)

- Quầy giới thiệu và cung ứng giống Bồng Sơn – Hoài Nhơn  (ĐT: 3861

            

 

                                                 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỈNH BÌNH ĐỊNH

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Thư viện ảnh
Trung uong Bac Giang HỘI VIÊN MỚI HỘI VIÊN MỚI HỘI VIÊN MỚI Luong nong Dong Nai Son La Vinh Hoa HỘI VIÊN MỚI Quang ninh 13 Hai duong Trung tam giong Nông nghiep Ca Mau Trung Nong Dong nam Ben Tre Bac Lieu Hue Trang nong Bac Ninh Phu Tho HỘI VIÊN MỚI Nam Thai Son Viet Nong HỘI VIÊN MỚI Kien giang Cong ty TNHH VTNN Hong Quang Nghe an VT Hung Yen Ha Nam HỘI VIÊN MỚI Cuong Tan BVTV SG
» DÒNG MÁU LẠC HỒNG Chi hội MNPB
» Giới thiệu Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai
» Giới thiệu Công ty CP giống cây trồng Nha Hố
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P1
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P2
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P3
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội TM giống cây trồng Miền núi Phía Bắc 1
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Bài hát Mùa xuân trên TP HCM. Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Dòng máu Lạc Hồng, Công ty CP nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam
» Giao lưu văn nghê Chi hôị GCT Miên núi phía Băc. Doàn BăcNinh: Quan họ
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội Miền núi phía Bắc
» Kỹ thuật trồng lúa của Thai Lan
» Sản xuất giống lúa thuần vùng Duyên hải Nam Trung bộ
» Sản xuất gióng lúa
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê
  • Trực tuyến: 5
  • Lượt xem theo ngày: 346
  • Lượt truy cập: 1623966