SẮC LỆNH SỐ 62 NGÀY 8 THÁNG 5 NĂM 1946 THÀNH LẬP NHA NÔNG CHÍNH

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 62 NGÀY 8 THÁNG 5 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo bản tuyên cáo ngày 28 tháng 8 năm 1945 về việc thành lập Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hoà;

Chiểu theo Sắc lệnh số 57 ngày 3 tháng 5 năm 1946 ấn định các chức vụ trong mỗi Bộ của Chính phủ Việt Nam;

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Canh nông và sau khi hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Các chức vụ trong Văn phòng, các phòng Sự - Vụ và các Nha thuộc Bộ Canh nông ấn định như sau này:

I- Văn phòng

1 Đổng Lý Văn phòng

1 Chánh Văn phòng

1 Phó Văn phòng

1 Bí thư

3 Tham Chính Văn phòng

II- Các phòng sự vụ

1 Đổng lý sự vụ

1 Phó đổng lý sự vụ

III- Các nha

1 Giám đốc Nha Nông chính

1 Giám đốc Nha Nông nghiệp tín dụng

1 Giám đốc Nha Lâm chính

1 Giám đốc Nha Thú y, Mục súc, Ngư nghiệp.

Điều thứ hai: Ông Bộ trưởng Bộ Canh Nông phụ trách thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thư viện ảnh
Ben Tre Kien giang Ha Nam Trung Nong HỘI VIÊN MỚI Cong ty TNHH VTNN Hong Quang Trang nong Trung tam giong Nông nghiep Ca Mau HỘI VIÊN MỚI Vinh Hoa HỘI VIÊN MỚI Hai duong Trung uong HỘI VIÊN MỚI HỘI VIÊN MỚI Nghe an VT HỘI VIÊN MỚI Hung Yen Cuong Tan Luong nong BVTV SG Dong Nai Son La Dong nam Phu Tho Viet Nong Bac Ninh Nam Thai Son Bac Giang Bac Lieu Quang ninh 13 HỘI VIÊN MỚI Hue
» DÒNG MÁU LẠC HỒNG Chi hội MNPB
» Giới thiệu Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai
» Giới thiệu Công ty CP giống cây trồng Nha Hố
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P1
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P2
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P3
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội TM giống cây trồng Miền núi Phía Bắc 1
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Bài hát Mùa xuân trên TP HCM. Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Dòng máu Lạc Hồng, Công ty CP nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam
» Giao lưu văn nghê Chi hôị GCT Miên núi phía Băc. Doàn BăcNinh: Quan họ
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội Miền núi phía Bắc
» Kỹ thuật trồng lúa của Thai Lan
» Sản xuất giống lúa thuần vùng Duyên hải Nam Trung bộ
» Sản xuất gióng lúa
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê
  • Trực tuyến: 5
  • Lượt xem theo ngày: 2111
  • Lượt truy cập: 1653751