SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 7 NGÀY 5 THÁNG 9 NĂM 1945

VỀ TỰ DO BUÔN BÁN THÓC GẠO

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Số: 7

 

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 1945                          

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI

SỐ 7 NGÀY 5 THÁNG 9 NĂM 1945

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét tình hình kinh tế quốc gia và riêng về vấn đề thóc gạo;

Xét tờ trình của ông Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế;

 

SẮC LỆNH:

Khoản thứ nhất: Tất cả các thể lệ thi hành từ trước đến nay về sự buôn bán và chuyên chở thóc gạo, đều bãi đi hết;

Khoản thứ hai: Sự buôn bán và chuyên chở thóc gạo trong toàn hạt Bắc Bộ Việt Nam được hoàn toàn tự do.

Khoản thứ ba: Từ nay bao nhiêu số thóc gạo Chính phủ cần dùng vào việc công sẽ mua thẳng của tư gia.

Khoản thứ tư: Kẻ nào tích trữ thóc gạo, mưu sự đầu cơ, xét ra có phương hại đến nền kinh tế, sẽ bị nghiêm phạt theo quân luật và gia sản sẽ bị tịch thu.

Khoản thứ năm: Việc thi hành nghị định này, giao cho các ông Bộ trưởng các Bộ Kinh tế, Nội vụ và Tư pháp./.

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Võ Nguyên Giáp

 

 

Thư viện ảnh
Dong nam Son La Hung Yen Bac Ninh HỘI VIÊN MỚI Quang ninh 13 Luong nong HỘI VIÊN MỚI Cong ty TNHH VTNN Hong Quang Trung uong Hai duong Ben Tre Viet Nong HỘI VIÊN MỚI Cuong Tan Bac Giang Phu Tho Nghe an VT Dong Nai HỘI VIÊN MỚI Bac Lieu Kien giang Ha Nam Hue HỘI VIÊN MỚI Vinh Hoa Trang nong BVTV SG Trung Nong Nam Thai Son HỘI VIÊN MỚI Trung tam giong Nông nghiep Ca Mau HỘI VIÊN MỚI
» DÒNG MÁU LẠC HỒNG Chi hội MNPB
» Giới thiệu Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai
» Giới thiệu Công ty CP giống cây trồng Nha Hố
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P1
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P2
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P3
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội TM giống cây trồng Miền núi Phía Bắc 1
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Bài hát Mùa xuân trên TP HCM. Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Dòng máu Lạc Hồng, Công ty CP nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam
» Giao lưu văn nghê Chi hôị GCT Miên núi phía Băc. Doàn BăcNinh: Quan họ
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội Miền núi phía Bắc
» Kỹ thuật trồng lúa của Thai Lan
» Sản xuất giống lúa thuần vùng Duyên hải Nam Trung bộ
» Sản xuất gióng lúa
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê
  • Trực tuyến: 7
  • Lượt xem theo ngày: 2134
  • Lượt truy cập: 1653774