MỤC LỤC CUỐN SÁCH: 75 NĂM SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT

 

 MỤC LỤC CUỐN SÁCH: 75 NĂM (1945 - 2020) SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT VÀ MỘT SỐ SỰ VIỆC ĐÁNG NHỚ

 

         LỜI NÓI ĐẦU

                       PHẦN I

     MỘT SỐ TƯ LIỆU VỀ CỤC TRỒNG TRỌT QUA CÁC THỜI KỲ

             I.  LƯỢC SỬ TÊN CỤC TRỒNG TRỌT (1945 - 2020)

            II. LƯỢC SỬ TỔ CHỨC CỤC TRỒNG TRỌT

           III. HÌNH ẢNH LÃNH ĐẠO CỤC                                         

           IV. THAM KHẢO:

           V. TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CỤC QUA CÁC THỜI KỲ

   BÀI ĐỌC THÊM:

   Di tích lịch sử Nha Nông chính thôn Thanh Bình,xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.

PHẦN II

NHỮNG SỰ VIỆC ĐÁNG NHỚ VỀ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT

THỜI KỲ 1945 – 1954                         

          I. Vài nét khái quát về nông nghiệp Việt Nam dưới thời thực dân Pháp đô hộ.                        

          1. Nông nghiệp Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của tư bản Pháp (1897-1914)                         

          2. Chính sách nông nghiệp thời chiến tranh thế giới thứ nhất của thực dân Pháp (1914-1918)                         

          3. Nông nghiệp Việt nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của tư bản Pháp (1919-1929)                          

          4. Nông nghiệp Việt Nam trong những năm 1930-1945                        

          II. Bối cảnh lịch sử (thời kỳ 1945-1954)                        

          1.  Cách mạng tháng 8 thành công và cuộc kháng chiến chống Pháp.                      

          2. Cải cách ruộng đất ở Miền Bắc                       

          III. Chỉ đạo sản xuất                        

         1. Một số chủ trương và kết quả                          

         2. Lúa nổi ở miền Nam                           

          V. Tóm tắt thời kỳ 1945-1954:            

Bài đọc thêm: Kỹ sư Hoàng Văn Đức, vị thuyết khách và thủ lĩnh diệt giặc đói               

 

                                              PHẦN III                           

            NHỮNG VIỆC ĐÁNG NHỚ VỀ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT TRONG THỜI KỲ 1955-1975                           

          I. Sản xuất trồng trọt ở Miền Nam (thời kỳ 1955-1975)                         

          1. Sản xuất trồng trọt ở vùng do Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát: (thời kỳ 1955-1975) 

          2. Sản xuất nông nghiệp ở vùng do Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam kiểm soát. (thời kỳ 1955-1975).                       

          II. Sản xuất trồng trọt ở Miền Bắc (1955 – 1975)                         

          1. Những yếu tố xã hội đã tác động đến sản xuất trồng trọt (thời kỳ 1955-1975).                

          2. Việc chỉ đạo, thực hiện biện pháp kỹ thuật phục vụ sản xuất giai đoạn 1955-1975 

          3. Chủ trương phát triển cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả trong thời kỳ 1955-1975                              

         4. Tổ chức các đoàn chỉ đạo sản xuất để sinh viên tiếp cận thực tế                          

         5. Đánh giá chung thành tựu thời kỳ 1955-1975        

           Bài đọc thêm: Động lực lớn từ “Gió đại phong”                           

 

                                               PHẦN IV

 NHỮNG SỰ VIỆC ĐÁNG NHỚ VỀ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT THỜI KỲ 1976-1990                          

        I. Xác định rõ cơ cấu mùa vụ trên đất lúa ở Miền Nam  (giai đoạn 1976-1990). 

         II. Triển khai Chương trình điều tra Đồng bằng sông Cửu Long                         

        III. Chương trình khai thác Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên và Tây sông Hậu.    

       IV. Đưa sản xuất vụ Đông ở Miền Bắc trở thành vụ sản xuất chính                    

        V. Việc xác định đất lúa cần bảo vệ                        

      VI. Định hướng phát triển trồng trọt  (giai đoạn 1976-1990).                       

     VII. Nhận xét chung về thời kỳ 1976-1990     

     Bài đọc thêm: Vụ trưởng Vụ Trồng trọt Trần Việt Chy                        

 

                                       PHẦN IV

   NHỮNG SỰ VIỆC ĐÁNG NHỚ VỀ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT THỜI KỲ 1991-2005                     

 1.     I. Cục Khuyến nông được thành lập và công tác Khuyến nông                       

        II. Phát triển lúa lai ở nước ta                       

       III. Xây dựng mô hình mạ ném, mạ khay                       

       IV. Bố trí lại cơ cấu mùa vụ hợp lý ở các tỉnh Duyên hải nam Trung bộ                          

       V. Đan Mạch hỗ trợ nhà máy chế biến giống                       

       VI. Dự án DANIDA về giống cây trồng                         

       VII. Mạnh dạn đổi mới cách đưa giống mới vào sản xuất đại trà                       

       VIII. Chọn tạo giống thích ứng và biện pháp né tránh thiên tai                        

       IX. Chủ trương kỹ thuật “3 giảm 3 tăng” và “1 phải 5 giảm”                         

       X. Chủ trương về trồng cao su ở bắc Trung bộ và Miền núi phía Bắc                        

      XI. Chủ trương đi tắt đón đầu tiến bộ kỹ thuật một số cây                       

     XII. Nhìn lại thời kỳ 1991-2005                

   Bài đọc thêm: Cố Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn: Suốt đời đau đáu vì nông nghiệp, nông dân 

                     

                                       PHẦN V 

      NHỮNG VIỆC ĐÁNG NHỚ VỀ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT  TRONG THỜI KỲ 2006 – 2020                       

         I. Bảo hộ giống cây trồng – Văn bản pháp luật kích thích phát triển ngành giống                       

       II. Phong trào xây dựng cánh đồng 50 triệu/ha và hộ thu nhập 50 triêu/năm 

      III. Chủ trương dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn                       

      IV. Chương trình giống Quốc gia, một Chương trình lớn trong ngành nông nghiệp 

      V. Vấn đề tích tụ và tập trung ruộng đất                         

      VI. Quan điểm đối với giống chuyển gen                         

     VII. Nông nghiệp công nghệ cao                         

     VIII. Nông nghiệp hữu cơ                         

      IX. Nông nghiệp 4.0                       

      X. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tái cơ cấu ngành lúa gạo                      

     XI. Nhìn lại thời kỳ 2006 – 2020                  

   Bài đọc thêm: Thứ trưởng Ngô Thế Dân, nhà khoa học, nhà quản lý, người anh yêu mến của chúng tôi.                      

 

                                               PHẦN VI

MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT KHÓ MỞ RỘNG TRONG SẢN XUẤT VÀ NHỮNG MẤT MÁT VỀ  CON NGƯỜI  CỦA  CỤC TRỒNG TRỌT                       

        I. Những chủ trương và biện pháp kỹ thuật khó mở rộng được trong sản xuất                       

          1. Luá thần kỳ và khoai ụ                       

          2. Phát triển cây cọ dầu                         

          3. Nhân vô tính mầm khoai tây bằng cách đơn giản                        

         4. Gieo mạ lúa xuân không đất                         

         5. Làm phân viên bón lúa                                 

         6. Xử lý lúa xuân  trỗ sớm                               

         7. Nhân khoai tây bằng Invitro                         

         8. Nhập sở cành mềm                                       

         9. Khu Kinh tế Thanh niên hay câu chuyện chuối lên đồi                        

        10. Khoai sọ Lệ Phố                        

         II. Những mất mát về con người của Cục Trồng trọt             

       Bài đọc thêm:  Vụ án Trương Việt Hùng                        

 

                                              PHẦN VII

ĐÁNH GIÁ CHUNG 75 NĂM PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT, NHÌN LAI NHỮNG SỤ VIỆC ĐÁNG NHỚ                       

         

               I.Thời kỳ 1945-1954                            

              II. Thời kỳ 1955-1975                         

             III. Thời kỳ 1976-1990                         

              IV. Thời kỳ 1991-2005                         

               V. Thời kỳ 2006 - 2020                         

 

 


Tin cũ hơn

Thư viện ảnh
HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Trung tam giong Nông nghiep Ca Mau HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Quang ninh 13 HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Bac Lieu HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Trung Nong Cong ty TNHH VTNN Hong Quang HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Nghe an VT HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Hai duong HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Ha Nam Bac Ninh BVTV SG HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Bac Giang HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Son La HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Phu Tho HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Hung Yen HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Luong nong Viet Nong HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Kien giang HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Dong nam Vinh Hoa Hue HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Trang nong Cuong Tan Dong Nai HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Trung uong Nam Thai Son Ben Tre
» ĐỘI VĂN NGHỆ THAIBINHSEED BIỂU DIỄN
» Đội văn nghệ THAIBINHSEED biểu diễn tại Đại hội 4 HH
» Thực Phẩm Biến Đổi Gen Và Những Tranh Cãi Không Hồi Kết?
» THU HOẠCH LÚA
» THU HOẠCH KHOAI LANG Ở GIA LAI
» Tranh cãi trên toàn cầu về cây trồng biến đổi gen
» Cây trồng biến đổi gen: Thế giới của Moánto
» Cây trồng biến đổi gen: Lợi và hại
» Giới thiệu Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai
» Giới thiệu Công ty CP giống cây trồng Nha Hố
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P1
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P2
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P3
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội TM giống cây trồng Miền núi Phía Bắc 1
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Bài hát Mùa xuân trên TP HCM. Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Dòng máu Lạc Hồng, Công ty CP nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam
» Giao lưu văn nghê Chi hôị GCT Miên núi phía Băc. Doàn BăcNinh: Quan họ
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội Miền núi phía Bắc
» Kỹ thuật trồng lúa của Thai Lan
» Sản xuất giống lúa thuần vùng Duyên hải Nam Trung bộ
» Sản xuất gióng lúa
Văn bản Hỏi đáp
Tiện ích
Liên kết website
Thống kê
 • Trực tuyến: 12
 • Lượt xem theo ngày: 268
 • Lượt truy cập: 342157
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIỐNG CÂY TRỒNG GIA LAI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIỐNG CÂY TRỒNG GIA LAI TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THỦY SẢN KON TUM TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TRÀ VINH CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÀ GIANG. ĐC Số 413, Đường Trần Phú, TP Hà Giang. ĐT 219-3868719. Giám đốc: Ông Hoàng Minh Lợi TRUNG TAM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI ĐĂK LĂK TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG BÌNH ĐỊNH TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI QUẢNG NGÃI TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TRÀ VINH TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THỦY SẢN KON TUM TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI QUẢNG NGÃI TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG BÌNH ĐỊNH TRUNG TAM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI ĐĂK LĂK CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÀ GIANG. ĐC Số 413, Đường Trần Phú, TP Hà Giang. ĐT 219-3868719. Giám đốc: Ông Hoàng Minh Lợi CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP SƠN LA. ĐC Tiểu khu 3 , Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, T.Sơn La. ĐT 0223.843053.Giám đốc: Ô. Nguyễn Hữu Lâm TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO BẾN TRE. Hương lộ 173, Ấp Phước Thạnh, Xã Tam Phước H. Châu Thành, Bến Tre. ĐT 075 3 860 345. GĐ Bà Trần Thanh Tâm CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC GIANG. ĐC:Số 1, Lý Thái Tổ, TP. Bắc Giang. ĐT(0240)3854389. TGĐ: Ô.Nguyễn Khang. PTGĐ: Ô.Đặng Văn Trung  CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG QUẢNG NINH CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG CAO BẰNG TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP CÀ MAU. Địa chỉ: Ấp Năm Đảm, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau. ĐT: 0780. 3 888 588. Giám đốc: Ông Phạm Văn Mịch
DANH SÁCH HỘI VIÊN CHÍNH THỨC ĐẾN NGÀY 10/9/2013 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG ĐÔNG NAM CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG LẠNG SƠN CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN NAM   CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM CÔNG TY TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH CÔNG TY CP XNK NAM THÁI SƠN   CÔNG TY TNHH VIỆT NÔNG  CÔNG TY TNHH-SX-TM LƯƠNG NÔNG Công ty CP Giống- Vật tư nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam Công ty Giống cây trồng Nông Hữu Công ty Giống cây trồng nông lâm nghiệp Đại Thịnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn Công ty TNHH CƯỜNG TÂN Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung CTY TNHH EAST-WEST SEED (HAI MŨI TÊN ĐỎ) King Elong Group Limited SYNGENTA VIETNAM Co Ltd TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIÊP HẬU GIANG Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai CÔNG TY TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XNK NAM THÁI SƠN    CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG ĐÔNG NAM CÔNG TY TNHH VIỆT NÔNG  TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG CTY TNHH EAST-WEST SEED (HAI MŨI TÊN ĐỎ) CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG NÔNG SYNGENTA VIETNAM Co Ltd CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ Công ty TNHH CƯỜNG TÂN CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN NAM   CÔNG TY TNHH-SX-TM LƯƠNG NÔNG Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung Công ty Giống cây trồng Nông Hữu Công ty CP Giống- Vật tư nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG LẠNG SƠN Công ty Giống cây trồng nông lâm nghiệp Đại Thịnh CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG NÔNG  TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP King Elong Group Limited Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH