KIỆN TOÀN BAN LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CHI HỘI VSTA HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ IV CỦA VSTA

KIỆN TOÀN BAN LÃNH  ĐẠO CỦA CÁC CHI HỘI VSTA - HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ IV CỦA VSTA

HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI

GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

Số: 10/2020 /CV-VSTA

V/v Đại hội nhiệm kỳ các Chi hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                      Hà nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020

    Kính gửi: - Chi hội Thương mại Giống cây trồng Trung du MN phía Bắc;

            - Chi hội TM GCT  Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ;

  - Chi hội Thương mại GCT Nam Trung Bộ và Tây nguyên;

  - Chi hội Thương mại GCT  Đông Nam Bộ;

 - Chi hội Thương mại GCT Đồng bằng sông Cửu Long

 

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội toàn Hiệp hội nhiệm kỳ 2021-2025, tại cuộc họp thường niên năm 2019 tổ chức tại Hạ Long - Quảng Ninh, Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt nam (VSTA) đã dự kiến tổ chức Đại hội toàn thể nhiệm kỳ 2021-2025 vào tháng 10 năm 2020. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, khó lường, đi lại khó khăn và phải đảm bảo cách ly theo chỉ đạo, vì vậy công tác chuẩn bị cho Đại hội không kịp và chưa thể tổ chức Đại hội theo lịch dự kiến. Văn phòng Hiệp hội sẽ thông báo cụ thể lịch Đại hội cho các thành viên sau khi Ban thường vụ Hiệp hội họp và thống nhất vào thời gian sắp tới.

Để đủ điều kiện cho đại hội Hiệp hội tiến hành, Văn phòng Hiệp hội đề nghị các Chi hội khẩn trương triển khai các công việc sau:

1. Tổ chức Đại hội Chi hội theo nhiệm kỳ để thống nhất với đại hội Hiệp hội. Thời gian hoàn thành trong tháng 10/2020.

2. Do thực tế có nhiều biến động, đặc biệt vấn đề nhân sự, nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các Chi hội nghỉ chế độ hoặc lý do sức khỏe hoặc thuyên chuyển vị trí công tác…, do vậy việc quan trọng hiện nay là sớm kiện  toàn Ban lãnh đạo của các Chi hội.

Đề làm tốt việc này, Hiệp hội đề nghị Ban Chấp hành các Chi hội dự kiến đề xuất nhân sự cho Khóa tới gồm: Chủ tịch Chi hội, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ban Chấp hành gửi về Văn phòng Hiệp hội. Thường vụ Hiệp hội sẽ gợi ý và thống nhất trên cơ sở  giới thiệu của Chi hội trước khi tiến hành Đại hội Chi hội.

3. Chi hội chuẩn bị tốt Báo cáo đánh giá hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra Phương hướng và Kế hoạch hoạt động trong nhiệm kỳ tới của Chi hội.

 

Báo cáo gửi ra văn phòng Hiệp hội: Phòng 314 - Nhà khách Thảo Viên, số 1B Bắc Sơn, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội để Văn phòng tổng hợp chuẩn bị cho báo cáo đánh giá nhiệm kỳ hoạt động của Hiệp hội.

4. Kế hoạch Đại hội cụ thể của các Chi hội đề nghị thông báo đến Văn phòng Hiệp hội để Văn phòng bố trí lên kế hoạch chung, Văn phòng hiệp hội sẽ gửi văn bản để chi hội thực hiện.

Rất mong các Chi hội thực hiện sớm các công việc nêu trên./.

 

 

Nơi gửi:

- Như trên

- Chủ tịch và các PCT Hiệp hội 

- Thành viên BCH HH

- Trưởng ban BKS Hiệp hội

- Lưu VPHH                                           

 

 

TM HIỆP HỘI TM GCT VIỆT NAM

Phó Chủ tịch Thường trực

Tổng Thư ký

 

 ( Đã ký)

 

Trần Xuân Định

Thư viện ảnh
Trung tam giong Nông nghiep Ca Mau Luong nong Son La Quang ninh 13 Dong nam HỘI VIÊN MỚI Viet Nong HỘI VIÊN MỚI HỘI VIÊN MỚI Bac Ninh Cong ty TNHH VTNN Hong Quang HỘI VIÊN MỚI Ha Nam Bac Giang BVTV SG Kien giang HỘI VIÊN MỚI Bac Lieu Hung Yen HỘI VIÊN MỚI Trung Nong HỘI VIÊN MỚI Hai duong Phu Tho Hue Vinh Hoa Trang nong Nghe an VT Cuong Tan Trung uong Dong Nai Ben Tre Nam Thai Son
» DÒNG MÁU LẠC HỒNG Chi hội MNPB
» Giới thiệu Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai
» Giới thiệu Công ty CP giống cây trồng Nha Hố
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P1
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P2
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P3
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội TM giống cây trồng Miền núi Phía Bắc 1
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Bài hát Mùa xuân trên TP HCM. Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Dòng máu Lạc Hồng, Công ty CP nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam
» Giao lưu văn nghê Chi hôị GCT Miên núi phía Băc. Doàn BăcNinh: Quan họ
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội Miền núi phía Bắc
» Kỹ thuật trồng lúa của Thai Lan
» Sản xuất giống lúa thuần vùng Duyên hải Nam Trung bộ
» Sản xuất gióng lúa
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê
  • Trực tuyến: 7
  • Lượt xem theo ngày: 142
  • Lượt truy cập: 1620660