Chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội

        Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam (gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức kinh tế xã hội của những người hoạt động trong lĩnh vực giống cây trồng, bao gồm: Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giống, các đơn vị kinh tế sự nghiệp, các tổ chức dịch vụ, nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chủ trang trại và nông dân làm giống cây trồng…

       Hiệp hội là tổ chức phi Chính phủ. Nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội là: Tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi; hoạt động theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

      Hiệp hội chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua các chủ trương, chính sách và thể chế phát triển giống cây trồng.

      Chức năng của Hiệp hội là đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị kinh tế và người làm giống cây trồng Việt Nam. Hiệp hội xúc tiến hỗ trợ các hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác, khoa học công nghệ và các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài. Hiệp hội bảo vệ lợi ích chính đáng của người làm giống cây trồng Việt Nam.

         Nhiệm vụ của Hiệp hội là:

- Hiệp hội tập hợp lực lượng làm giống, tạo sự đồng thuận trong ý chí và hành động để phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng sức cạnh tranh và thoả mãn nhu cầu giống ở trong nước và nước ngoài.

- Bảo vệ quyền lợi chính đáng của các tổ chức, cá nhân làm giống.

- Tổ chức hoặc tham gia các diễn đàn, giao lưu ở trong và ngoài nước tạo tiếng nói chung để tư vấn chính sách về phát triển giống cây trồng với cơ quan quản lý nhà nước. Tham gia tích cực Chương trình giống cây trồng, vật nuôi của Chính phủ, góp phần tăng cường năng lực quản lý nhà nước và giám sát chất lượng giống cây trồng.

- Tổ chức giúp đỡ, hỗ trợ hội viên tháo gỡ khó khăn trong các hoạt động sản xuất. kinh doanh, xây dựng vùng nguyên liệu, hợp tác liên kết, gọi vốn đầu tư, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đổi mới công nghệ…nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của hội viên, xây dựng ngành công nghiệp giống Việt Nam.

- Góp phấn xúc tiến thương mại và thị trường giống.

- Tổ chức cung cấp thông tin phổ biến chủ trương, chính sách của nhà nước,

giới thiệu đối tác và dịch vụ: khuyến nông, kỹ thuật, tư vấn, đầu tư, xúc tiến

thương mại…thông qua bản tin và trang Website của Hiệp hội.

- Tham gia đào tạo nguồn nhân lực ngành giống về kỹ thuật, cụng nghệ, quản lý.

- Gíup Hội viên đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, bảo hộ giống cây trồng mới, phát minh và sáng tạo khoa học công nghệ, đăng ký thương hiệu…

- Tham gia Hiệp hội giống cây trồng khu vưc Châu Á- Thái Bình Dương (APSA) và các tổ chức kinh tế khác, tăng cường hợp tác quốc tế về giống trong khu vực và thế giới theo quy định của pháp luật. Phát triển hội viên Hiệp hội, phối hợp tốt với các tổ chức nghiên cứu khoa học và đào tạo, các Trung tâm giống, Trung tâm khuyến nông và Hội giống cây trồng Việt Nam (VSA).

Như vậy, định hướng chủ đạo xuyên suốt lâu dài của Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam là:

1- Hiệp hội hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hoá, độc lập, là tổ chức phi Chính phủ, đại diện cho quyền lợi của Hội viên mà phần lớn là cộng đồng doanh nghiệp giống cây trồng Việt Nam, có tiếng nói chính thức trong các diễn đàn quốc tế và khu vực.

2- Hiệp hội sẽ tổ chức các Trung tâm nghiên cứu và phát triển dịch vụ phi lợi nhuận trong các lĩnh vực nông công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường….

3- Hiệp hội tích cực tham gia các lĩnh vực tư vấn (trong ngoài nước), phản biện xã hội, điều tra doanh nghiệp… phù hợp với chức năng của các hiệp hội kinh tế - doanh nghiệp ngày càng phát triển ở nước ta.

 

 

 

Thư viện ảnh
HỘI VIÊN MỚI Trung uong HỘI VIÊN MỚI Phu Tho Hai duong HỘI VIÊN MỚI Bac Lieu Son La Hung Yen HỘI VIÊN MỚI Hue HỘI VIÊN MỚI Bac Giang Ha Nam Trung Nong Viet Nong Bac Ninh HỘI VIÊN MỚI Nghe an VT Cuong Tan Luong nong Dong Nai HỘI VIÊN MỚI Dong nam Vinh Hoa Nam Thai Son Trang nong Ben Tre BVTV SG Kien giang Cong ty TNHH VTNN Hong Quang Trung tam giong Nông nghiep Ca Mau Quang ninh 13
» DÒNG MÁU LẠC HỒNG Chi hội MNPB
» Giới thiệu Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai
» Giới thiệu Công ty CP giống cây trồng Nha Hố
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P1
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P2
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P3
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội TM giống cây trồng Miền núi Phía Bắc 1
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Bài hát Mùa xuân trên TP HCM. Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Dòng máu Lạc Hồng, Công ty CP nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam
» Giao lưu văn nghê Chi hôị GCT Miên núi phía Băc. Doàn BăcNinh: Quan họ
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội Miền núi phía Bắc
» Kỹ thuật trồng lúa của Thai Lan
» Sản xuất giống lúa thuần vùng Duyên hải Nam Trung bộ
» Sản xuất gióng lúa
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê
  • Trực tuyến: 10
  • Lượt xem theo ngày: 892
  • Lượt truy cập: 1621410