BẾN TRE XÂY DỰNG TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

UBND tỉnh Bến Tre vừa phê duyệt đề án xây dựng Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở nâng cấp, mở rộng Trung tâm Giống nông nghiệp Bến tre

        Ngày 16/8/2013, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1412/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Giống nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trung tâm đặt trụ sở tại ấp Phước Thạnh, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

        Theo quy định tại Quyết định này, Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

        Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có chức năng nghiên cứu, khảo sát để tiếp nhận và từng bước thử nghiệm, ứng dụng, sản xuất và chuyển giao các loại hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao vào một số ngành hàng chủ lực ở vùng sinh thái nước ngọt và lợ của Bến Tre.

        Một trong những nhiệm vụ  của Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (bao gồm: nghiên cứu mới, thử nghiệm, khảo nghiệm, nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, xây dựng và trình diễn các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nghiên cứu sản xuất giống cây trồng chất lượng cao theo công nghệ tiên tiến).

         Khảo nghiệm, chọn lọc; sản xuất và cung ứng các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản; dự phòng giống khi có thiên tai xảy ra; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; tiếp nhận, lưu giữ giống gốc, bảo tồn nguồn gen giống cây trồng, vật nuôi của tỉnh.

            Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao cho ngành nông nghiệp của tỉnh trên cơ sở nhân lực hiện có của ngành, đồng thời  mời gọi nhân lực trình độ cao về nghiên cứu và làm việc.

          Tư vấn, chuyển giao công nghệ, phổ biến nhân rộng những mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tới hộ nông dân và các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp trong tỉnh.

        Cung cấp thông tin và hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm; cung ứng vật tư thiết bị chuyên ngành và tư vấn dịch vụ giống nông nghiệp.

       Tùy điều kiện cho phép và tùy vào khả năng mang lại hiệu quả tiến hành sản xuất hoặc liên kết sản xuất các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao để góp phần định hướng thị trường, định hướng việc tiêu thụ sản phẩm.

         Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm được thực hiện theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ được pháp luật quy định và theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

        Trung tâm có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, như Phòng Tổ chức Hành chính Tổng hợp; Phòng Kỹ thuật; Phòng Kế hoạch Cung ứng; Phòng Nghiên cứu thực nghiệm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

       Ngoài ra, Trung tâm còn bao gồm các trại giống trực thuộc như: Trại giống cây ăn trái Châu Thành; Trại giống lúa Ba Tri; Trại heo giống Châu Thành; Trại giống thủy sản Cadet Bình Đại; Trại giống thủy sản Thới Thuận; Trại giống thủy sản Sơn Đông.

       Tổng số lượng người làm việc của Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo đề án vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm cũng được  ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

                               

              Theo đó, khu vực chính của trung tâm được hình thành trên cơ sở nâng cấp, mở rộng Trung tâm Giống nông nghiệp Bến tre hiện hữu tại xã Tam Phước, H.Châu Thành với diện tích trên 7 ha; gắn với các công trình vệ tinh phụ trợ như: trại giống lúa, trại giống thủy sản nước mặn, trại giống thủy sản nước ngọt… (tổng diện tích trên 35 ha) được bố trí tại các huyện trong tỉnh.

       Tổng kinh phí đầu tư xây dựng trung tâm trên 32 tỉ đồng với mục tiêu đến năm 2016, ít nhất ứng dụng và chuyển giao được 4 quy trình công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

 

 

Thư viện ảnh
Cong ty TNHH VTNN Hong Quang HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Nghe an VT Bac Lieu HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Trung tam giong Nông nghiep Ca Mau Trung Nong HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Hung Yen Dong nam HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Dong Nai Nam Thai Son HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Viet Nong Trung uong HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Phu Tho HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Son La HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Ha Nam HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Hai duong Ben Tre HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Bac Giang Vinh Hoa HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Hue BVTV SG Luong nong HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Bac Ninh HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Kien giang Cuong Tan HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Trang nong HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Quang ninh 13 HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV
» ĐỘI VĂN NGHỆ THAIBINHSEED BIỂU DIỄN
» Đội văn nghệ THAIBINHSEED biểu diễn tại Đại hội 4 HH
» Thực Phẩm Biến Đổi Gen Và Những Tranh Cãi Không Hồi Kết?
» THU HOẠCH LÚA
» THU HOẠCH KHOAI LANG Ở GIA LAI
» Tranh cãi trên toàn cầu về cây trồng biến đổi gen
» Cây trồng biến đổi gen: Thế giới của Moánto
» Cây trồng biến đổi gen: Lợi và hại
» Giới thiệu Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai
» Giới thiệu Công ty CP giống cây trồng Nha Hố
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P1
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P2
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P3
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội TM giống cây trồng Miền núi Phía Bắc 1
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Bài hát Mùa xuân trên TP HCM. Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Dòng máu Lạc Hồng, Công ty CP nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam
» Giao lưu văn nghê Chi hôị GCT Miên núi phía Băc. Doàn BăcNinh: Quan họ
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội Miền núi phía Bắc
» Kỹ thuật trồng lúa của Thai Lan
» Sản xuất giống lúa thuần vùng Duyên hải Nam Trung bộ
» Sản xuất gióng lúa
Văn bản Hỏi đáp
Tiện ích
Liên kết website
Thống kê
 • Trực tuyến: 53
 • Lượt xem theo ngày: 2854
 • Lượt truy cập: 683752
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIỐNG CÂY TRỒNG GIA LAI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIỐNG CÂY TRỒNG GIA LAI TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THỦY SẢN KON TUM TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TRÀ VINH CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÀ GIANG. ĐC Số 413, Đường Trần Phú, TP Hà Giang. ĐT 219-3868719. Giám đốc: Ông Hoàng Minh Lợi TRUNG TAM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI ĐĂK LĂK TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG BÌNH ĐỊNH TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI QUẢNG NGÃI TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TRÀ VINH TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THỦY SẢN KON TUM TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI QUẢNG NGÃI TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG BÌNH ĐỊNH TRUNG TAM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI ĐĂK LĂK CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÀ GIANG. ĐC Số 413, Đường Trần Phú, TP Hà Giang. ĐT 219-3868719. Giám đốc: Ông Hoàng Minh Lợi CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP SƠN LA. ĐC Tiểu khu 3 , Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, T.Sơn La. ĐT 0223.843053.Giám đốc: Ô. Nguyễn Hữu Lâm TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO BẾN TRE. Hương lộ 173, Ấp Phước Thạnh, Xã Tam Phước H. Châu Thành, Bến Tre. ĐT 075 3 860 345. GĐ Bà Trần Thanh Tâm CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC GIANG. ĐC:Số 1, Lý Thái Tổ, TP. Bắc Giang. ĐT(0240)3854389. TGĐ: Ô.Nguyễn Khang. PTGĐ: Ô.Đặng Văn Trung  CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG QUẢNG NINH CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG CAO BẰNG TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP CÀ MAU. Địa chỉ: Ấp Năm Đảm, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau. ĐT: 0780. 3 888 588. Giám đốc: Ông Phạm Văn Mịch
DANH SÁCH HỘI VIÊN CHÍNH THỨC ĐẾN NGÀY 10/9/2013 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG ĐÔNG NAM CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG LẠNG SƠN CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN NAM   CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM CÔNG TY TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH CÔNG TY CP XNK NAM THÁI SƠN   CÔNG TY TNHH VIỆT NÔNG  CÔNG TY TNHH-SX-TM LƯƠNG NÔNG Công ty CP Giống- Vật tư nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam Công ty Giống cây trồng Nông Hữu Công ty Giống cây trồng nông lâm nghiệp Đại Thịnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn Công ty TNHH CƯỜNG TÂN Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung CTY TNHH EAST-WEST SEED (HAI MŨI TÊN ĐỎ) SYNGENTA VIETNAM Co Ltd TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIÊP HẬU GIANG Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai CÔNG TY TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XNK NAM THÁI SƠN    CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG ĐÔNG NAM CÔNG TY TNHH VIỆT NÔNG  TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG CTY TNHH EAST-WEST SEED (HAI MŨI TÊN ĐỎ) CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG NÔNG SYNGENTA VIETNAM Co Ltd Công ty TNHH CƯỜNG TÂN CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN NAM   CÔNG TY TNHH-SX-TM LƯƠNG NÔNG Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung Công ty Giống cây trồng Nông Hữu Công ty CP Giống- Vật tư nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG LẠNG SƠN Công ty Giống cây trồng nông lâm nghiệp Đại Thịnh CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG NÔNG  TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH